Header1_gebouw
Wetten, richtlijnen, normen en vergunningen.
Heeft u het overzicht?
Header2_gebouw
En weet u in welke mate u voldoet
aan uw verplichtingen?
Header3_gebouw
Met onze oplossingen
heeft u inzicht en controle.
Header6_gebouw
Uw zorgplicht...
onze zorg!
Header7_gebouw
previous arrow
next arrow
Heeft u de deskundigheid die nodig is voor het beheren van uw elektrotechnische voorzieningen, brandmeld- en ontruimingssystemen? Beschikt u over de juiste risicoanalyses om legionellabesmetting te voorkomen en zijn uw installaties gekeurd conform de laatste milieueisen? Als gebouweigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebouwen en tevens heeft u de verplichting om aan de Arbo- en milieuwetgeving te voldoen. Om aansprakelijkheid bij incidenten en ongevallen te kunnen voorkomen, moet u aantonen dat u conform de actuele wetgeving en normen uw processen heeft georganiseerd. Deze ‘compliancy’ t.a.v. wet- en regelgeving wordt steeds belangrijker binnen het onderhoudsmanagement en gebouwenbeheer.
 
 
Melford maakt het gebouwbeheerders mogelijk te overzien of installaties in gebouwen aan de heersende eisen voldoen door helderheid te geven over wetten, regels, normen en de toepassing daarvan.
CONTACT