Het officiële standpunt van de RIVM is dat ventileren belangrijk is, maar geen invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus. Er is een nieuw onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, maar deze vormt geen aanleiding voor de RIVM om dit standpunt te herzien.

Eind mei stelden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) vast dat kleine druppeltjes (aerosolen) langer in de lucht blijven hangen. In dit onderzoek werd vastgesteld dat in een niet geventileerde ruimte na vijf minuten de helft van de aerosolen nog in de lucht hangt. In de best geventileerde testsituatie was het aantal aerosolen binnen dertig seconden gehalveerd. Daarmee is echter nog niet bewezen dat beter ventileren tot minder besmettingen leidt, want we weten nog niet precies hoeveel virusdeeltjes we moeten inademen om een kans te hebben om ziek te worden. Ventilatie bevordert natuurlijk wel een goed binnenklimaat.

RIVM
Het RIVM is er niet van overtuigd dat klimaatsystemen een rol spelen bij de verspreiding: “Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich aerogeen (via zwevende deeltjes in de lucht) verspreidt, ook niet via ventilatiesystemen.” Ook na het onderzoek van de universiteit blijft de RIVM bij haar standpunt omdat besmetting via aerosolen niet bewezen is. In een slecht geventileerde ruimte blijven de aerosolen langer hangen, dat is de enige conclusie die je uit het onderzoek kunt trekken.

Conclusie
Conclusie op basis van de bevindingen van de RIVM is dat je als gebouwbeheerder de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunt handhaven voor een gezond binnenklimaat.


COVID19