Gebouwgebruikers geven een hoge prioriteit aan de totale brandveiligheid binnen de organisatie. Onderhoud van de brandmeldinstallatie is daarvan een belangrijk onderdeel. Zelfs zo belangrijk, dat 57 procent bereid is meer te betalen voor onderhoud met keurmerk. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) liet uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect.

Ruim 300 kleine en grote organisaties met een brandmeldinstallatie (bmi) zonder doormelding naar de brandweer namen deel aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat ook gebouwgebruikers zich bewust zijn van de noodzaak om de installatie goed te laten onderhouden. De werking van de installatie op cruciale momenten wordt daarvoor als voornaamste reden opgegeven.

Daarbij geeft 77 procent van de ondervraagden aan een keurmerk voor onderhoud (zeer) belangrijk te vinden. Dit geeft hen zekerheid over de veiligheid en het is geruststellend dat aan alle regels wordt voldaan. Organisaties die een lagere prioriteit toekennen aan de totale brandveiligheid voelen er ook minder voor om te investeren in het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Ze geven aan dat een veilig gebouw geen inkomsten oplevert, de kans op brand in hun situatie nihil is of dat ze niet meer willen investeren in een systeem dat al veel gekost heeft.

Regelmatig onderhoud
Meldingen van de brandmeldinstallatie moeten betrouwbaar zijn. Regelmatig onderhoud van de installatie zorgt dat deze werkt wanneer dat nodig is. Uit het onderzoek blijkt dat 91% van de gebouwgebruikers de installatie minstens jaarlijks laat onderhouden.
Voor ruim driekwart van de gebouwgebruikers is het voorkomen van onnodig alarm een belangrijke reden om te kiezen voor onderhoud met CCV-keurmerk. Door het onderhoud aan de installatie krijgt brandveiligheid binnen de organisatie weer even de verdiende aandacht.

Onderhoud met keurmerk beter beoordeeld
Voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie is deskundigheid nodig. Van onderhoudsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk staat vast dat ze die hebben. Bedrijven die werken met het CCV-keurmerk worden significant beter beoordeeld dan onderhoudsbedrijven zonder keurmerk. In 43 procent van de gevallen krijgt een onderhoudsbedrijf met CCV-keurmerk een 9 of een 10. Gemiddeld worden zij beoordeeld met een 8,2. Bedrijven die niet werken met het keurmerk krijgen een 7,8. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd via www.hetccv.nl/onderhoud-bmi.

Wat is onderhoud met CCV-keurmerk?
Onderhoud van brandmeldinstallaties vraagt technische deskundigheid. Onderhoudsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk beschikken daarover. Ze voeren onderhoud uit volgens de afgesproken eisen die staan in de Nederlandse norm NEN 2654-1. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren de geleverde kwaliteit. Gebouwgebruikers, onderhoudsbedrijven, Brandweer Nederland en verzekeraars zijn nauw betrokken bij het keurmerk. Alle onderhoudsbedrijven die met het CCV-keurmerk werken staan op hetccv.nl/vakman. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen in het veiligheidsdomein en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek onderhoud brandmeldinstallaties op https://hetccv.nl/onderhoud-bmi/Bron: brandveilig.com
Brandmeldinstallatie (2)