De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, deel 1, uit 2015 is geactualiseerd. Reden is de recente publicatie van het tweede deel van NEN 2654 voor ontruimingsalarminstallaties.

Beide normen zijn op het gebied van de prestatie-eisen gelijk aan elkaar en zijn alleen verschillend daar waar het gaat om de specifieke aspecten van branddetectie versus de aspecten van ontruimingsalarmering. De herziene uitgave van NEN 2654-2 is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd.

Met de publicatie van NEN 2654-2:2018 deed zich de ongewenste situatie voor dat de normen op onderdelen niet langer op één lijn lagen. Met de aangepaste NEN 2654-1:2018 worden deze verschillen opgeheven.