Thermografie bij het vaststellen van mogelijke risico’s op brand in een elektrische installatie.


Thermografie betekent dat een speciale warmtecamera infraroodstraling meet en dit omzet in een temperatuurwaarde. De camera geeft een temperatuurwaarde aan, maar je meet geen temperatuur maar infraroodstraling. Die heeft een andere frequentie dan normaal licht, waardoor de straling zich ook anders gedraagt dan normaal licht. Een camera verwerkt die infraroodstraling en zet die om naar een temperatuurwaarde.

Thermografie verhoogt veiligheid


Thermografie is ter ondersteuning van conventionele inspecties en andere specifieke toepassingen.

Deze toepassingen kunnen zijn: - opsporen van slechte en/of overbelaste verbindingen en componenten in regelkasten - opsporen van slechte en/of overbelaste verbindingen en componenten in verdeelkasten - opsporen van defecte cellen in zonnepanelen, bij oplevering of tussentijdse inspectie - opsporen van isolatiedefecten aan verwarmings- en koelleidingnetten - opsporen van isolatiedefecten bij platte daken - opsporen van isolatiedefecten bij gevels, kozijnen en bouwkundige aansluitingen - controle van werking klimaatplafond - controle van werking vloerverwarming/betonkernactivering - etc.

De toepassingen zijn bijna oneindig en kunnen een waardevolle betekenis hebben op o.a. energiegebied maar ook op (brand)veiligheid.

Thermografie is ondersteunend en biedt ook inspecteurs in de elektrotechniek een extra paar ogen voor het opsporen van temperatuurafwijkingen in een elektrotechnische installatie.

De methode spoort geen oorzaken op, maar laat zien waar een mogelijk probleem zit. Vervolgens kan er actie ondernomen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.
CONTACT