Zakboek Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties geeft u een overzicht van de relevante wetten en normen. Soms biedt een norm echter onvoldoende duidelijkheid. Soms blijkt een bepaalde oplossing voldoende veilig. In dat geval kan een deskundigenpanel uitkomst geven in de vorm van een harmonisatieafspraak.

Dit houdt in dat deskundigen zoeken naar een oplossing die aansluit bij de intentie van de norm en de doelmatigheid van de installatie. Daarbij houden ze rekening met het mogelijke effect op de kosten van de installatie. In de harmonisatieafspraak is vastgelegd wat een geoorloofde oplossing is, eventueel met voorwaarden.

Harmonisatieafspraak stilalarminstallatie

Een inspecteur moet bij een stilalarminstallatie altijd het rek met de opladers van bijvoorbeeld de piepers controleren. Tegenwoordig werken stilalarminstallaties echter steeds vaker op batterijen. Mag een inspecteur dit goedkeuren?
Dit is nu vastgelegd jn een harmonisatieafspraak door het Deskundigenpanel:
in de harmonisatieafspraak staat dat een stilalarminstallatie op batterijen altijd een melding moet maken als de batterijspanning laag is. Bovendien moet er een instructie aanwezig zijn over hoe er gehandeld moet worden bij de melding van een lage batterijspanning.

Bron: www.hetccv.nl