In het bouwbesluit 2012 staat alleen dat een pandgebruiker – in bepaalde gevallen – over een geldig inspectiecertificaat brandbeveiliging moet beschikken. Er wordt niets gezegd over de datum waarop een inspectiecerificaat ingaat of voor welke datum een vervolginspectie uitgevoerd moet worden.

Daar is nu duidelijkheid over:
een inspectiecertificaaat is geldig bij de allereerste inspectie en dat is bij de eerste ingebruikname van de brandbeveiligingsinstallatie. Dit is de peildatum. Een vervolginspectie moet zijn afgerond voor de peildatum het jaar erna of van het derde jaar erna, afhankelijk van de geldigheidsduur. Ook indien de vervolginspectie wordt afgerond na de peildatum, blijft de peildatum hetzelfde. Dat hebben de inspectie instellingen die het CCV-schema uitvoeren met een harmonisatieafspraak bepaald.

www.hetccv.nl


CONTACT