Zorgplicht: hoofdelijk aansprakelijkheid

U bent als eigenaar van het gebouw hoofdelijk aansprakelijk. Bij eventuele calamiteiten rust de wettelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid volledig op de eigenaar. Deze moet zelf zorgen voor een veilig gebouw en nadelige gevolgen voor het milieu preventief voorkomen of beperken.

Wanneer is een gebouw veilig? Is het voldoende als u kunt aantonen dat inspectie heeft plaatsgevonden of gaat uw verantwoordelijkheid verder?

De zorgplicht is opgenomen in de lijst van economische delicten. Dit houdt in dat het nalaten van deze verplichting kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid is niet overdraagbaar.

Niet de onderhoudspartijen, maar de eigenaar is wettelijk aansprakelijk voor het goed functioneren van gebouwgebonden installaties. Hij dient op de hoogte te zijn van de laatste wet- en regelgeving en aantoonbaar te kunnen maken welke maatregelen er zijn getroffen. Hij moet dus bewijzen dat hierop feitelijk toezicht plaatsvindt.
Alleen de uitvoering van de periodieke onderhouds- en keuringsverplichtingen is niet genoeg. Volgens de zorgplicht moeten de installaties ook goed worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.
Vragen hierbij zijn:
• Worden onderhoud en keuringen tijdig uitgevoerd?
• Kunt u aantonen dat aan de verplichtingen wordt voldaan? Voldoet de registratie? Zijn dus alle onderhouds- en keuringsrapporten maar ook veel (technische) tekeningen en installatiecertificaten actueel en aanwezig?
• Zijn de risico’s goed in beeld en worden de beheersmaatregelen adequaat uitgevoerd?
• Worden eventuele gebreken op korte termijn verholpen?

Hoe krijgt de gebouweigenaar dit inzichtelijk?

Met een quick scan kan op een snelle en efficiënte manier worden getoond in hoeverre wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Alle items zijn in één oogopslag in beeld.

De stand van zaken kan in een digitaal register (Safety Register) worden ingevoerd. De items worden gerelateerd aan de wet- en regelgeving en u ziet hoe u ervoor staat. In dit systeem kunnen ook alle benodigde (inspectie- en beheer-) documenten worden gearchveerd zodat u deze bij inspectie meteen voorhanden heeft.
Daarnaast geeft het systeem aan wanneer een volgende inspectie of keuring plaatsvindt. Met een mailalert krijgt u hiervan een bericht.

Het resultaat is dat u de verplichte keuringen en inspecties kunt organiseren en de benodigde documenten kunt overleggen én dat u met een gerust hart de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in uw gebouw op zich kunt nemen.
CONTACT