De EPBD III wil een breder gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. Daarom introduceert de richtlijn een verplichting om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen in de (private) gebouwde omgeving bij nieuwbouw of als er ingrijpend wordt gerenoveerd.

Deze verplichting wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet al bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening mee worden gehouden. Daarnaast komt er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd.

Voor alle gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen stellen de lidstaten uiterlijk op 1 januari 2025 de voorschriften voor de installatie van een minimumaantal oplaadpunten vast.

Verplichting bij woningbouw > 10 parkeervakken per 10 maart 2020
Bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Verplichting bij utiliteitsbouw > 10 parkeervakken per 10 maart 2020
Bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken.

Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen én voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Direct opladen vanuit PV panelen
Het accupakket van een auto kan niet zomaar rechtstreeks vanuit zonnepanelen worden opgeladen. Er wordt wel aan die mogelijkheid gewerkt, maar het zal nog wel enkele jaren duren voordat rechtstreeks laden van zonnestroom mogelijk is. Tot die tijd zal de zelf opgewekte gelijkstroom zoals gebruikelijk via een DC/AC-converter op het huisnet worden gezet. Net als andere apparatuur in huis kan het laadpunt deze wisselstroom dan gebruiken om -via de omvormer in de auto- het accupakket met gelijkstroom op te laden.