Compliance Advies

Stappenplan organiseren
Compliance wet-regelgeving

01

Inventarisatie assets

Met behulp van het aanwezige assetsoverzicht of door een inventarisatie van de assets bekijken wij welke scope aan verplichtingen er nodig is en wordt de wijze van verzamelen bepaald om een totaalbeeld te vormen op de van toepassing zijnde geldende wettelijke verplichtingen voor jouw installaties en gebouwen.

02

Compliance scan

Voor het uitvoeren van de Compliance scan verzamelen wij de benodigde documentatie door desk research, in het veld en/of met behulp van de leverancier(s) waardoor er een GAP-analyse kan worden opgesteld.

03

Advies Compliance

Het resultaat uit de GAP-analyse gebruiken wij om een verbeterplan op te stellen. Op basis van het verbeterplan wordt in overleg bepaald welke inhaalacties, systemen en budgettering nodig zijn en wat het ambitieniveau (beleid) wordt ten aanzien van de compliance voor jouw installaties en gebouwen.

04

Beheer Compliance

Het uitvoeren van het verbeterplan is noodzakelijk om in de beheerfase de juiste opvolging te kunnen geven aan de PDCA-cyclus, waarbij wij sturen op prestatie criteria ten aanzien van compliance. Op deze wijze heb je als gebouwbeheerder grip op wat de status is van de van toepassing zijnde geldende wettelijke verplichtingen voor jouw installaties en gebouwen.